dianacomesforma

PEDAGOGIA ACTIVA I NEUROCIENCIA
PSICOPEDAGOGIA APLICADA A L'AULA 0-3
LOMLOE, NOVA LLEI EDUCATIVA
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Pedagogia Activa i Neurociència

– Neurociència, pedagogia activa i intel·ligències múltiples, nova mirada a l’aula 0-3.

– Trets fonamentals i aplicacions pràctiques a l’aula 0-3: Reggio Emilia, Emmi Pikler, Montessori. 

– Reggio Emilia, conceptes fonamentals de l’enfocamentpedagògic.

– Reggio Emilia, observació i documentació pedagògica.

Psicopedagogia aplicada a l'aula 0-3.

– Projectes basats en literatura infantil a l’aula 0-3.


– Introduir l’art a l’aula 0-3

– Aprendre jugant, provocacions de joc a l’aula 0-3

– Intel·ligències múltiples, com  implantar el treball per projectes interdisciplinaris dins l’aula 0-3

–Emocions a l’aula 0-3: Rebequeries, límits, desenvolupament cerebral a l’aula 0-3

– Trastorns disruptius a l’aula 0-3, detecció precoç dels senyals d’alarma del desenvolupament.

– Literatura a l’aula 0-3 una mirada interdisciplinari sota un enfocament psicopedagògic

LOMLOE, nova llei educativa

-LOMLOE, la nova legislació educativa i la seva concreció a l’aula 0-3 i com programar
situacions d’aprenentatge

-Bases teòriques on se sustenta la nova llei LOMLOE: Neuroeducació i intel·ligències
múltiples.

-La importància de la quotidianitat a l’escola 0-3