dianacomesforma

TALLERS

Aprendràs a vivenciar en primera persona o a través del joc dels teus alumnes,
els continguts de cada taller per poder-los aplicar d'una manera personalitzada a la teva aula.

Obrador de sorra

Què aprendràs en aquesta formació?

  • Com crear un obrador de sorra a l’aula 0-3.
  • Observar, analitzar i documentar la provocació de joc a través de la documentació pedagògica dels teus alumnes jugant.

Obrador Natural

Què aprendràs en aquesta formació

 • Valorar la interacció amb la natura en l’aula 0-3 i els beneficis d’oferir elements naturals als infants.
 • Observar i documentar els processos de joc a través d’una mirada Reggio Emilia
 • Les implicacions pedagògiques i sensorials de dur a terme aquest laboratori a l’aula 0-3

Llums i ombres

Què aprendràs en aquesta formació?

 • A gaudir dels recursos de la llum tant natural com artificial.
 •  A fer una mirada interdisciplinària dels recursos de la llum.
 •  A crear noves provocacions de joc adaptades a les necessitats i interessos de l’aula de zero, un i dos anys.

Descobrir l'art jugant

Què aprendràs en aquesta formació?

 •  Vivenciar l’art des de la mirada dels infants.
 • Recursos creatius per apropar l’art d’una manera senzilla al 0-3.
 • Implicacions psicopedagògiques de l’art a l’aula d’infantil.

Cubs de descoberta

Què aprendràs en aquesta formació?

 • Descobrir la importància psicopedagògica que té la teoria d’aprenentatge per descobriment de Jerome Bruner a l’aula 0-3.
 • Aprendre a possibilitar de manera interdisciplinària experiències sensorials a través del descobriment pedagògic
 • Adquirir el procés d’aprenentatge per descobriment a través de l’observació del joc dels propis alumnes

Pintura multi sensorial

Què aprendràs en aquesta formació?

 •  Entendre la importància psicopedagògica que té l’art a l’aula 0-3.
 • Aprendre a possibilitar de manera interdisciplinària experiències sensorials a través de la lliure expressió.
 • Vivenciar diferents recursos pedagògics per a treballar art a l’aula 0-3 a través dels sentits: Olfacte, Tacte, Vista, Gust i Oïda.
 • Adquirir el procés d’aprenentatge a través de l’observació del joc dels propis alumnes

Fang i simetries

Què aprendràs en aquesta formació?

 • Valorar l’argila com possibilitador d’aprenentatge, tipus, estats i manera de mediar-la a l’aula 0-3.
 • Descobrir els miralls, com a eina pedagògica i tots els aprenentatges que comporta el seu ús a l’aula 0-3.
 • Crear provocacions de joc multidisciplinaris a través d’aquests dos materials, i quins altres recursos poden acompanyar aquesta experiència sensorial.
 • Comprendre el procés d’aprenentatge per descobriment creatiu a través de l’observació del joc dels propis alumnes.

Racons de literatura

Què aprendràs en aquesta formació?

 • Introduir la literatura infantil a través del joc a l’aula 0-3
 • Reconèixer les oportunitats de joc multidisciplinaris a través de racons d’intel·ligències múltiples
 • Aprendre a través de l’observació com és el joc dels nens i nenes a l’aula 0-3